Addio mein Napoli (ZDF Hitparade 05.10.1974)

Paola