Karpura Kannalagi (From "Bhavani")

Dhina;Benny Dayal;Sowmya Rao;Dev Prakash